• Монгол хэл
 • English
 • Русский

 Нэвтрэх

Бүртгүүлэх

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ УДИРДАХЫН ӨМНӨ

15.04.2017 - 06.05.2017

Онлайн сургалт

Лекц

Ажилтнууд хамтран зүтгэгчидтэй таагүй сэдвээр хийх яриа хэлцлийг тал бүрийн ашигтайгаар удирдах, хөтлөх шаардлага урьд өмнөхөөс илүүтэйгээр тохиолдох болсон. Бид туршлагадаа тулгуурлаж энэ бүхнийг хийж энэ олон жилийн хугацаанд яг энэ хэсгээр өсөөгүй.

Эксперт

Update and Upgrade project

Бизнес, хувь хүний хөгжлийн хэсэг

0 $

x

x

x

Ажилтнууд хамтран зүтгэгчидтэйгээ таагүй сэдвээр хатуухан ярилцахад танд хэрэгтэй 3 инструмент:

 • Таны өөрийн шийтгэх болоод халах бүрэн эрхийг эзэмшиж буй итгэл үнэмшил
 • Тухайн ажилтны бүр мөсөн явах, ажлаас гарах нь таны хувьд, мөн бизнесийн хувьд шийдвэрлэх боломжгүй асуудал бэрхшээл болохгүй гэдгийг тодорхой илэрхийлэх удирдагчийн хүч, нөөц
 • Итгэлтэй – хүчирхэг авир үйлдлэл, шударга-нинжин төрх төлөвийн хослол

Хамтран зүтгэгчдийнхээ АЛДАА болон зөрчлийн ялгааг зааглах :

 • Ажилтны алдаа. Асуулгын технологи. Удирдагчийн гаргадах түгээмэл алдаа
 • Алдаа зөрчлийг өөрөөр нь хэрхэн хүлээн зөвшөөрүүлэх тухай
 • Хэрэг бүртгэгч, байцаагч, өмгөөлөгч, прокурор ба шүүгчийн моделийг хэрэглэх
 • Алдаа зөрчилд нь тохирсон торгууль шийтгэлийг шударга зоригтой өгч, таагүй хэлцэлээс зөөлөн гарах арга

Алдааг ашиг болгон хувиргах:

 • Алдааг Зөрчлөөс хэрхэн ялгах.
 • Алдааны ашигтай тал ба хор хөнөөл. Алдааг шүүх үеийн хоёр туйлшрал
 • Алдаа Зөрчлийг өөрөөр нь хэрхэн хүлээн зөвшөөрүүлэх
 • Алдааг өөрөөр нь дүгнүүлж, түүнээс авах сургамжийг өөрөөр нь гаргуулах

Ажилтнууд, хамтран зүтгэгчдийн зүгээс гаргадэг түгээмэл эсэргүүцлүүдийг боловсруулах:

 • Үүрэг даалгавар өгөгдөх үеийн эсэргүүцэл
 • Үүргийг төлөөлөн шилжүүлэх үеийн эсэргүүцэл
 • Тавигдах шаардлагыг нэмэгдүүлэх үеийн эсэргүүцэл
 • Ажиллах нөхцөл хатуурах эсвэл муудах үеийн эсэргүүцэл
 • Хяналт шалгалтын үеийн эсэргүүцэл
 • Урамшуулалт ба шийтгэлийн үеийн эсэргүүцэл

Хамт олны мотивацийг хэрхэн буцаан авчрах вэ?

 • Сэтгэл ханамжгүйчүүдтэй хийх хэлцэл
 • Хиншүү, гал тавигчидтай хийх хэлцэл
 • Удирдах ажилтны удирдах ур чадвар, үр дүн хангалтгүй гэж үзэж байгаа үед түүнтэй хийх хэлцэл
 • Хэрэв хэн нэгэн албан тушаал дэвшихийг горьдож, хүлээж байгаа тохиолдолд.

Үнэ цэнэтэй ажилтнаа хэрхэн барьж тогтоон үлдээх вэ?

 • «Орлуулшгүй » -д ухамсарлуулах.  «Од – ажилтныхаа зохимжтой совесть, урам зоригийн балансыг хангаж хамтрах
 • Мотивациа алдсан ажилтнуудад «нөхөн сэргээлт» хийх
 • Үнэ цэнэтэй ажилтнаа халахгүйгээр үлдээж, цаашид улам илүү бүтээлтэй мөн үлгэр дууриалтай ажиллуулах

Цалин нэмэх тухай асуудлаас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?

 • Цалин нэмэх тухай асуудал хэлцэгдэх БОЛООГҮЙ эсвэл БОЛОМЖГҮЙ гэж үзэж байвал үүсэхээс НЬ хэрхэн урьдчилан сэргийлэх
 • Хэрэв хэлцэл эхэлсэн бол: Ажилтны үндслэл ба удирдагчийнн үндэсллийг боловсруулах
 • Хэрэв ажилтан шагнал хүлээж, түүнийгээ шаардаж сануулж байвал
 • Мөнгө амлалгүйгээр хөдөлмөрийн гавъяат үйлсэд сэдэлжүүлэх
 • «Аядуу зөөлнөөр» ажлаас халах
 • «Дайн тулаантайгаар» ажлаас халах. блиц-криг – цахигаан дайны дэглэлт

THE SYSTEM UPDATE & UPGRADE цогц программын ШИНЭ ҮЕИЙН МЕНЕЖМЕНТ хэсгийн фрагментаас …..