• Монгол хэл
  • English
  • Русский

 Нэвтрэх

Бүртгүүлэх

ДӨНГӨ ҮГНҮҮД

Онлайн зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөгөө

ДӨНГӨ ҮГНҮҮД ХӨЛ ТУШААД ЗОГСОХГҮЙ, ХУВЬ ТАВИЛАНГ ЗЭРЭМДЭГЛЭДЭГ.

Эксперт

Update and Upgrade project

Сэтгэл зүй, хувь хүний хөгжлийн хэсэг

0 $

x

x

x

ДӨНГӨ ҮГНҮҮД ХӨЛ ТУШААД ЗОГСОХГҮЙ, ХУВЬ ТАВИЛАНГ ЗЭРЭМДЭГЛЭДЭГ.

Бид дөнгө-үгнүүдийг хэрэглэснээр БУРХАНААС ЯМАР Ч БОЛЗОЛГҮЙГЭЭР бидэнд өгсөн  “АМЬДРАЛААС ХАМГИЙН САЙН САЙХНЫГ ХҮРТЭЖ БАЙХ ” эрх чөлөө, боломж нөөцдөө хориг тавьдаг.

Аз болоход дөнгө-үгс тийм ч их биш байдаг бөгөөд тэдгээрээс хэл

яриагаа чөлөөлөхөд онцгой их хүч чармайлт гаргах шаардлагагүй.